Газификатори на биомаса
     
             
 
Мета Микс ООД разширява своята дейност в областа на оползотворяването на отпадъчна биомаса с цел производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Как можете за произвеждате електричество, топлина или и двете чрез когенерация от дървесни или селскостопански отпадъци можете да разберете като посетите нашата нова web страница на адрес: www.metaenergy.eu
   
     
   
 
     
 
АГРА 2007
     
             
 
Мета Микс ООД взе участие в 5-тото издание на Специализираната селскостопанска изложба АГРА 2007 в гр. Пловдив. На изложението фирмата представи технологии за обработка на различните видове селскостопански отпадъци с цел тяхното ефективно усвояване и производство на краен продукт с пазарна цена. Много крупни и малки частни селскостопански производители проявиха интерес към линиите за брикетиране и пелетиране на слама, слънчогледови стебла и люспи и други. Бе представена и сравнително новата за българския пазар технология за производство на компост от зелена маса. Сериозен интерес срещнаха представените комбинирани фуражомелки и професионалните машини за рязане на слама.
   
     
   
 
     
         
 
Международен Технически Панаир Пловдив 2006
     
             
 
Фирма "Мета Микс" ООД за първи път представи машините за преработка на биологични отпадъци CARAVAGGI на Международния Технически панаир в гр. Пловдив. Биотехнологиите се налагат все по-уверено като алтернативен източник на енергия и решение на проблема с биологичните и други отпадъци. На изложението бе проявен голям интерес както от частни така и от индустриални потребители. "Мета Микс" ООД представи затворен цикъл на преработка и усвояване на биологични отпадъци, включващ събиране, раздробяване, брикетиране и изгаряне. На изложението бяха проведени демонстрации на работата на дробилна машини BIO 100, TPF 15 с циклон и машина за брикетиране.
   
     
   
 
     
 
Машина за брикетиране
     
         
 
Машината за брикетиране е идеално допълнение към продуктовата гама на машините за раздробяване на дървесни отпадъци. Машината брикетира талаш, дървени стърготини и прах, съдържащи min 8% и max 15% влага. Производствения капацитет между 50 и 110 кг. на час в зависимост от типа на материала. Повече информация за машина ще намерите в раздел Каталог на настоящия сайт .