Централен офис:   гр. София 1303
ул. "Българска морава" № 66 ет.2
Представитилства:
    тел.: 02/ 931 0628; 931 6103 центр.
тел./факс: 02/ 931 1429 дир.


Днепр Десна - Украйна

    e-mail: info@metamix.bg
     
Търговски отдел:   гр. София 1303
ул. "Българска морава" № 66 ет.1
    тел.: 02/ 931 0628; 931 6103 центр.вътр.20 и 26
тел./факс: 02/ 833 41 38 дир.
    e-mail:sales@metamix.bg
       
    От тук можете да изпращате кратки съобщения:  
       
Вашето име/фирма:  
 
 
 
 
 
   
Телефон за контакт:  
Вашият e-mail:  
   
Съобщение: