Централен офис:   гр. София 1303
ул. "Българска морава" № 66 ет.2
Представитилства:
    +359 879 44 17 22.


Днепр Десна - Украйна

    e-mail: info@metamix.bg
     
Търговски отдел:   гр. София 1303
ул. "Българска морава" № 66 ет.1
    тел.: +359 879 44 17 22
    e-mail:sales@metamix.bg
       
    От тук можете да изпращате кратки съобщения:  
       
Вашето име/фирма:  
 
 
 
 
 
   
Телефон за контакт:  
Вашият e-mail:  
   
Съобщение: